Diagnos Med. Reactivos para diagnostico e investigación desde 1989

REACTIVOS

Presentamos las clases de productos que comercializamos

TESTS RAPIDOS

Panel Paraneoplasico 12 Ag

x 16 o 64 strips

Panel (amphiphysin, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu,
recoverin, SOX1, titin, Zic4, GAD65, Tr (DNER) separately)