Diagnos Med. Reactivos para diagnostico e investigación desde 1989

REACTIVOS

Presentamos las clases de productos que comercializamos

TESTS RAPIDOS

Citris Screen

96 test

Kit para medir acido citrico en plasma seminal