Diagnos Med. Reactivos para diagnostico e investigación desde 1989

REACTIVOS

Presentamos las clases de productos que comercializamos

RIA E IRMA

DHT

Radioimmunoassay for the in vitro quantitative measurement of human 5-α-Dihydrotestosterone
(DHT) in serum and plasma.