Diagnos Med. Reactivos para diagnostico e investigación desde 1989

REACTIVOS

Presentamos las clases de productos que comercializamos

RIA E IRMA

CBG

Radioimmunoassay for the in vitro quantitative measurement of human Transcortine or Corticosteroid
Binding Globulin (CBG) in serum.