Diagnos Med. Reactivos para diagnostico e investigación desde 1989

REACTIVOS

Presentamos las clases de productos que comercializamos

RIA E IRMA

DHEA

Radioimmunoassay for the in vitro quantitative measurement of human 5-Androsten-3-OL-17-Dione
Sulphate (Dehydroepiandrosterone Sulphate or DHEA Sulphate) in serum.