Diagnos Med. Reactivos para diagnostico e investigación desde 1989

REACTIVOS

Presentamos las clases de productos que comercializamos

ANTICUERPOS

STAT5B/STAT

Anti-STAT5B antibody :: Mouse anti-Human STAT5B / STAT Monoclonal Antibody